ประวัติศาสตร์โลกจูเนียร์ ประเทศไทย
World History Junior Thailand 

พีระมิดคูฟู

• [แอฟริกา] อียิปต์

ประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์

*UNESCO World Heritage Sites

สโตนเฮนจ์

• [ยุโรป] อังกฤษ

ประวัติศาสตร์และเคมี

*UNESCO World Heritage Sites


ออราเคิลโบนสคริปต์

• [เอเชีย] จีน

ประวัติศาสตร์และอักษรจีน


วิวัฒนาการของมนุษย์

• [แอฟริกา] เอธิโอเปีย

ประวัติศาสตร์และศิลปะ

กำแพงเมืองจีน

• [เอเชีย] จีน

ประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์

*UNESCO World Heritage Sites


โคลอสเซียม

• [ยุโรป] อิตาลี

• ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

*UNESCO World Heritage Sites


วรรณะ

• [เอเชีย] อินเดีย

ประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์


ประตูประชาชาติทั้งหมด

• [เอเชีย] อิหร่าน

ประวัติศาสตร์และกรีฑา


อังกอร์วัด

• [เอเชีย] กัมพูชา

• ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)

*UNESCO World Heritage Sites


มหาวิหารนอเทรอดาม

• [ยุโรป] ฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์และศิลปะ

*UNESCO World Heritage Sites


กาบา

• [เอเชีย] ซาอุดิอาระเบีย

ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์)


ถ้ำโมเกา

• [เอเชีย] จีน

ประวัติศาสตร์และศิลปะ


ทัชมาฮาล

• [เอเชีย] อินเดีย

ประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์

*UNESCO World Heritage Sites


เมืองต้องห้าม

• [เอเชีย] จีน

ประวัติศาสตร์และศิลปะ

*UNESCO World Heritage Sites


มาชูปิกชู

• [อเมริกาใต้] เปรู

• ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

*UNESCO World Heritage Sites


เกียร์

• [เอเชีย] มองโกเลีย

ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา


คลองสุเอซ

• [แอฟริกา] อียิปต์

• ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)


พระราชวังแวร์ซายส์

• [ยุโรป] ฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์และศิลปะ

*UNESCO World Heritage Sitesหัวรถจักรไอน้ำ

• [ยุโรป] อังกฤษ

ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)


สงครามฝิ่น

• [เอเชีย] จีน

ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)


หอไอเฟล

• [ยุโรป] ฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เคมี)

*UNESCO World Heritage Sitesอาคารเอ็มไพร์สเตท

• [อเมริกาเหนือ] สหรัฐอเมริกา

• ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)


ประตูบรันเดนบวร์กและกำแพงเบอร์ลิน

• [ยุโรป]  เยอรมนี

ประวัติศาสตร์และศิลปะ

*UNESCO World Heritage Sites


อะพอลโล 11

• [อเมริกาเหนือ] สหรัฐอเมริกา

ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เอิร์ธไซแอนซ์)


หลักสูตร (3 ปี)

อายุ

ถานที่ทางประวัติศาสตร์/อนุสาวรีย์/สิ่งประดิษฐ์

ชุดตกแต่ง

ทวีป

ประเทศ

หัวข้อพิเศษ

ภาคการศึกษา

ยุคโบราณ

พีระมิดคูฟู

ต้นกำเนิดของมนุษย์และการก่อตัวของอารยธรรม

แอฟริกา

อียิปต์

คณิตศาสตร์

อันดับที่ 1

สโตนเฮนจ์

ยุโรป

อังกฤษ

เคมี

ออราเคิลโบนสคริปต์

เอเชีย

จีน

อักษรจีน

วิวัฒนาการของมนุษย์

แอฟริกา

เอธิโอเปีย

ศิลปะ

กำแพงเมืองจีน

การก่อตั้งจักรวรรดิยูไนเต็ด

เอเชีย

จีน

คณิตศาสตร์

อันดับที่ 2

โคลอสเซียม

ยุโรป

อิตาลี

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

วรรณะ

เอเชีย

อินเดีย

คณิตศาสตร์

ประตูประชาชาติทั้งหมด

เอเชีย

อิหร่าน

กรีฑา

อายุ

ถานที่ทางประวัติศาสตร์/อนุสาวรีย์/สิ่งประดิษฐ์

ชุดตกแต่ง

ทวีป

ประเทศ

หัวข้อพิเศษ

ภาคการศึกษา

ยุคกลาง

อังกอร์วัด

การก่อตั้งวัฒนธรรมต่าง ๆ

เอเชีย

กัมพูชา

สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)

อันดับที่ 1

มหาวิหารนอเทรอดาม

ยุโรป

ฝรั่งเศส

ศิลปะ

กาบา

เอเชีย

ซาอุดิอาระเบีย

วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์)

ถ้ำโมเกา

เอเชีย

จีน

ศิลปะ

ทัชมาฮาล

การขยายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโลก

เอเชีย

อินเดีย

คณิตศาสตร์

อันดับที่ 2

เมืองต้องห้าม

เอเชีย

จีน

ศิลปะ

มาชูปิกชู

อเมริกาใต้

เปรู

วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

เกียร์

เอเชีย

มองโกเลีย

สังคมศึกษา

อายุ

ถานที่ทางประวัติศาสตร์/อนุสาวรีย์/สิ่งประดิษฐ์

ชุดตกแต่ง

ทวีป

ประเทศ

หัวข้อพิเศษ

ภาคการศึกษา

ยุคสมัยใหม่

คลองสุเอซ

การอุตสาหกรรมและการก่อตั้งโลกสมัยใหม่

แอฟริกา

อียิปต์

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

อันดับที่ 1

พระราชวังแวร์ซายส์

ยุโรป

ฝรั่งเศส

ศิลปะ

หัวรถจักรไอน้ำ

ยุโรป

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

สงครามฝิ่น

เอเชีย

จีน

วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ยุคโมเดิร์นสุด

หอไอเฟล

พัฒนาการของโลก

ยุโรป

ฝรั่งเศส

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

อันดับที่ 2

อาคารเอ็มไพร์สเตท

อเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกา

สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)

ประตูบรันเดนบวร์กและกำแพงเบอร์ลิน

ยุโรป

เยอรมนี

ศิลปะ

อะพอลโล 11

อเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกา

วิทยาศาสตร์ (เอิร์ธไซแอนซ์)

👧  Artist: Miss Waratchaya Thamano (Tennis) at Future World Learning Center (Samutprakan, Thailand)